Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia školskej knižnice

Krátky opis
Projektové aktivity prebiehali na našej škole v 1.polroku školského roka 2018/19, až do marca 2019. Realizovali sme prednášky, besedy,výtvarnú súťaž, tvorivé čítanie, kvízy s názvami : Hodina s literárnymi postavami,Liečime knihám somárske uši ,Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice,, Spoznávame sa v bájkach.
Fotogaléria
Názov podujatia
Poďte s nami čítať

Miesto konania / kraj
Šúrovce / Trnava

Termín konania
15.10.2018 - 29.03.2019

Popis projektu

Hlavným výstupom projektu je doplnenie knižničného fondu literatúrou prevažne slovenských autorov - titulmi na mimočítankové čítanie  pre žiakov našej školy,ale aj  doplnením titulov   odbornej literatúry, ktoré budú využité pri príprave žiakov na súťaže a predmetové olympiády. Sekundárnym dopadom realizovaného projektu  je osloviť žiakov rôznych vekových kategórií, podporiť vzťah ku knihám a vzbudiť záujem o knihu a čítanie. Učitelia si pre žiakov pripravili pestrú škálu čitateľských aktivít, zameraných na zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti, rozvíjanie predstavivosti a upevňovanie vzťahu ku knihám. 


Názov prímateľa
Základná škola s materskou školou Šúrovce

Celkový rozpočet:
1 100,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €