Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Krátky opis
Pohľady do umenia - Výtvarné dialógy- prednáška na tému Postmoderna spojená s besedou zameraná na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu výtvarného umenia. Súčasťou budú i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov lektorka: PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre, dátum: 11. 4. 2019
Fotogaléria
Názov podujatia
Pohľady do umenia - Výtvarné dialógy

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
11.04.2019

Popis projektu

Cieľom prednášky je  poskytnúť účastníkom  informácie o postmoderne /charakteristika, hlavné znaky, osobitosti a špecifiká/v rámci cyklického  vzdelávania  účastníkov Výtvarných dialógov, neprofesionálnych výtvarníkov a prívržencov výtvarného umenia.

Obsahom prednášky spojenej s diskusiou  sa bude hovoriť o umení, ktoré  je vždy odrazom doby. Súčasné vizuálne umenie  umožňuje realizovať nové metódy a formy umeleckej činnosti, stiera hranice medzi jednotlivými druhmi umenia,  rozvíja expresivitu výpovede a zážitkovú sféru tvorcu i príjemcu, podporuje nápaditosť a osobitosť výtvarného prejavu. Súčasné vizuálne umenie  má svojich obdivovateľov i odporcov...

Súčasťou sú i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov.

 

bližšie informácie vám rada poskytne Zdenka Smrečková, 0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
26 920,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €