Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KreaTiviTa 2019 – cyklus výstav neprofesionálnej výtvarnej a fotografickej tvorby v trnavskom regióne

Krátky opis
Výstavy sú jednou z účinných foriem skvalitňovania kultúrnej ponuky v meste a prispievajú k rozvoju a kultivovaniu životného štýlu. Realizácia 2 kolektívnych a 6 autorských výstav bude prebiehať v tradičných galerijných priestoroch: Galéria Fontána v Piešťanoch, Divadlo Jána Palárika v Trnave, ale i vo veľkorysých priestoroch Úradu TTSK. V týchto priestoroch bude zrealizovaná autorská výstava výtvarných diel Jozefa Minárika „Vesmírne inšpirácie“ od 1. apríla do 30. júna 2019.
Fotogaléria
Názov podujatia
KreaTiviTa 2019 - Vesmírne inšpirácie – autorská výstava výtvarných diel Jozefa Minárika - sprievodné podujatie ku Dňu Zeme – Úrad TTSK

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
01.04.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Trnavské osvetové stredisko už viac ako dve desaťročia realizuje výstavy neprofesionálneho umenia  so zámerom vytvárať  priestor pre prezentáciu amatérskej tvorby, podporovať mladých autorov a vytvárať podmienky pre stretnutie autorov a ich vzájomnú inšpiráciu. Výstavy sú jednou z účinných foriem skvalitňovania kultúrnej ponuky v mestách Trnava  a Piešťany a prispievajú k rozvoju a kultivovaniu životného štýlu. Realizácia dvoch kolektívnych výstav a šiestich autorských výstav, ktoré sú súčasťou projektu KreaTiviTa 2019, bude prebiehať v tradičných galerijných priestoroch:  Galéria Fontána v Piešťanoch, Divadlo Jána Palárika v Trnave, ale i vo veľkorysých priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja v Trnave. V týchto priestoroch bude zrealizovaná autorská výstava výtvarných diel Jozefa Minárika „Vesmírne inšpirácie“ od 1. apríla do 30. júna 2019.

Názov prímateľa
Trnavské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 100,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €