Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Malá krajská scénická žatva 2019

Krátky opis
Krajská súťaž neprofesionálnych divadelných kolektívov trnavského kraja.
Fotogaléria
Názov podujatia
Malá krajská scénická žatva

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
02.01.2019 - 31.08.2019

Popis projektu

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť divadelné súbory, ktoré uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich

inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov. Časť súťažná: prezentácia inscenácií súborov nomináciou okresov z

Trnavského kraja. Časť vzdelávacia: rozborové semináre, ktoré umožnia všetkým prihláseným frekventantom zvýšiť si svoju

odbornú úroveň v príslušnej oblasti. Miesto realizácie: Divadlo Jána Palárika v Trnave a Divadelné štúdio DISK Trnava.

Predpokladaná účasť: 7 divadelných súborov, divákov cca 300.

Každoročne sa objavia mladí, perspektívni tvorcovia. Cieľom projektu je ponúknuť týmto tvorcom odbornou otvorenosťou

zvyšovať kvality dramaturgickej, hereckej, scénografickej a režijnej práce. Prezentácia postupujúcich divadelných súborov v

celoštátnych kolách.


Názov prímateľa
Trnavské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 950,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €