Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Fúzie hudobných kultúr - edukačné aktivity

Krátky opis
Hudobno-popularizačné a vzdelávacie aktivíty pre žiakov a pedagógov umeleckých škôl i širšieho okruhu priaznivcov hudby. Cyklus edukačných aktivít zameraný na bezprostredný kontakt percipientov s hudobnými žánrami, ktoré v sebe nesú znamenie fúzií hudobných kultúr (jazz,blues, world music...).
Fotogaléria
Názov podujatia
Vokálny a inštrumentálne workshopy, prehliadka súborov

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
01.04.2017 - 30.04.2017

Popis projektu
Vokálny a inštrumentálne workshopy vedené známymi interpretmi -Sisou Feher a členmi kapely Fehero Rocher. Edukačno-motivačné stretnutie nad hudobným stvárnením príbehov knihy P. Coelha „Alchymist“ v podaní hudobníkov D. J. Rašiho a M. Mayra, text číta J. Hanešová. Prehliadka súborov Big bandov ZUŠ a konzervatórií (Prievidza, Nováky, Humenné, Zvolen.
Názov prímateľa
K-2000

Celkový rozpočet:
2 300,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €