Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

U nás taká obyčaj..., foklórne večery v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave

Krátky opis
Priblíženie známych i menej známych jarných zvykov v hornom Gemeri s folklórnou skupinou Lehoťanka a ľudovým rezbárom Ladislavom Zacharom z Čiernej Lehoty
Fotogaléria
Názov podujatia
O jarných a veľkonočných zvykoch v Gemeri

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
27.03.2019

Popis projektu

Projekt U nás taká obyčaj ... vytvára priestor pre oživovanie prezentáciu aj menej známych ľudových tradícií. V mestskom prostredí uvádza zvyky a obyčaje z rôznych kútov Gemera, inšpiruje folklórne kolektívy k ďalším výskumom, tvorbe nových programov a zachovávaniu miestnych tradícií.    Jarné  a veľkonočné zvyky sa takmer vytratili z našich životov zachovali sa len v niektorých obciach, aj to vďaka folklórnym skupinám. K jari patria aj ďalšie činnosti a zábavky detí, hlavne chlapcov, a to výroba píšťaliek či iných nástrojov a náradí. Prvý jarný folklórny večer bude venovaný práve týmto zvykom. 

Názov prímateľa
Gemerské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 850,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €