Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čitateľský klub Violy

Krátky opis
Hlavným zámerom projektu Čitateľský klub Violy je podpora čitateľstva a kultivácia literárneho vkusu prostredníctvom diskusných stretnutí nad vybranými dielami slovenskej a svetovej literatúry. Cieľom je rozvoj umeleckého cítenia, interpretácie, schopnosti rozlišovať hodnotu a výrazové možnosti literárneho umenia a zdieľať svoj umelecký zážitok.
Fotogaléria
Názov podujatia
Milan Rúfus: Básne o básňach

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
18.03.2019

Popis projektu

Nebudem tajiť, myšlienka vybrať pre marcový čitateľský klub práve básne MILANA RÚFUSA vznikla pri písaní zamyslenia pre februárovú Knižnú revue, ktorá si úvahou o jeho poézii chcela pripomenúť januárové desiate výročie básnikovej smrti.
Píšuc a premýšľajúc som si uvedomila, že v Rúfusovej tvorbe je nápadne veľa básní o básňach. V antológii slovenskej poézie o poézii Ars poetica vydanej v roku 1982 má Milan Rúfus spomedzi všetkých autorov najviac textov, deväť. V celej jeho tvorbe by sa básní o písaní básní, o básnikovi a jeho poslaní našlo iste ešte omnoho viac, možno dosť i na samostatnú knihu, ktorá by mohla byť jedinečným Rúfusovým autoportrétom.
A práve takýto tematický výber pre Vás pripravujem, takýto malý súbor Rúfusových básní si prečítame a o nich sa na marcovom stretnutí bude viesť reč...
Nuž, a keďže poézia sú tie „krátke riadky“, možno bude i priestor niektoré si nahlas prečítať.

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
2 106,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €