Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cyklické vzdelávanie ochotníkov

Krátky opis
Cyklus štyroch vzdelávacích stretnutí odborných lektorov s členmi ochotníckych divadelných súborov cieľom rozšíriť základné poznatky, vedomosti a praktické skúsenosti amatérskych ochotníkov v začínajúcich divadelných súboroch a rozvíjať odborné poznatky u pokročilých ochotníkov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Cyklické vzdelávanie ochotníkov

Miesto konania / kraj
Smrečany / Liptovský Mikuláš

Termín konania
11.03.2017 - 19.03.2017

Popis projektu

Do vzdelávacieho projektu budú zapojené ochotnícke divadelné súbory, ktoré sa aktívne a pravidelne rok čo rok zapájajú do procesu tvorby činoherných divadelných inscenácií zo Smrečian, Žiaru, Pribyliny, z Ružomberka a Liptovského Petra.
Cyklus vzdelávania je koncipovaný do dvoch častí : do teoretickej a praktickej časti odbornej výuky. Súčasťou vzdelávania budú individuálne konzultácie iba s amatérskymi režisérmi, počas ktorých budú mať za úlohu zdôvodniť svoj režijno-dramaturgický zámer inscenácie a rovnako tak aj scénografickú koncepciu. Praktická časť výuky:  odborní lektori sa rôznymi hereckými cvičeniami pokúsia demonštrovať a zdôvodniť, prečo v súčasnom divadle už nemá význam ťažkopádna deklamácia textu, statické mizanscény s neopodstatneným pátosom vo všetkých gestických prejavoch hercov.

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
1 598,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €