Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

14. medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia Divadlo radosti a pohody v postmodernom svete

Krátky opis
XIV. medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia v cykle Dnes a tu sa témou konferencie Divadlo radosti a pohody v postmodernom svete sústredí na analýzu fenoménu ktorý nezanedbateľne ovplyvňuje značnú časť našej divadelnej produkcie – sústredíme sa na historický vývin a súčasné podoby divadla, ktoré nechce programovo otvárať diskusiu o závažných spoločenských témach, ale chce divákovi ponúknuť pohodový zážitok a stretnutie s krásou, humorom, harmóniou.
Fotogaléria
Názov podujatia
14. medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia Divadlo radosti a pohody v postmodernom svete

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
01.11.2017 - 30.11.2017

Popis projektu

Na obale zborníka bude uvedené logo Fondu na podporu umenia, v textovej casti bude uvedená textová informácia : Z verejných zdrojov poporil Fond na podporu umenia a vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti : Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.


Propagácia podujatia prebehne formou mailovej komunikácie (oslovenie odbornej verejnosti), webovej stránky fakulty a Akadémie umení, informácie o priebehu konania konferencie prinesie aj akademický časopis ART3 (Akadémie umení v Banskej Bystrici).  


Názov prímateľa
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Celkový rozpočet:
3 169,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €