Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reštaurovanie historického lustra

Krátky opis
Historický luster zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach možno priradiť k neobarokovému umeleckému smeru. Bohatá rezbárska výzdoba znázorňuje rastlinné úponky a lístie. Závesný dekoračný luster je polychrómovaný celozlátený.
Fotogaléria
Názov podujatia
Historický luster zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Miesto konania / kraj
Michalovce / Michalovce

Termín konania
14.08.2017 - 31.12.2019

Popis projektu

Reštaurovanie historického lustra rozšírilo prezentačné možnosti historickej expozície hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach. V počiatočnej fáze prebiehala príprava potrebných dokumentov (podpis zmluvy, podpis zmluvy o výpožičke zbierkového predmetu a podpis protokolu o odovzdaní a prevzatí zbierkového predmetu). Následne prebehlo niekoľko typov reštaurátorských prieskumov. Tie sa vyhodnotili a pristúpilo sa k návrhu reštaurátorského postupu a použitia adekvátnej technológie. Reštaurátorský zásah, doplnenie absentujúcich a poškodených miest, odstránenie sekundárnych zásahov a ich farebné a výtvarné scelenie prinavrátilo lustru autentický výraz a obnovila sa jeho výstavno-expozičná a umelecko-historická hodnota. Z dôvodu stále prebiehajúcej rekonštrukcie nemohol byť reštaurovaný luster umiestnený do plánovaných priestorov.

     Autorom reštaurovania historického lustra pre Zemplínske múzeum v Michalovciach bol Mgr. art. Peter Mlích. Pomocné práce týkajúce sa elektrického obvodu lustra vykonal Martin Kováč.

Reštaurovanie historického lustra bolo podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Názov prímateľa
Zemplínske múzeum v Michalovciach

Celkový rozpočet:
4 000,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €