Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Šmátranie v širočine

Krátky opis
Šmátranie v širočine povyšuje poéziu génia slovenskej poézie Jána Stacha do plnohodnotného divadelného tvaru. O unikátnosti predstavenia vypovedá aj fakt, že sa na ňom herecky podieľajú: jedna z najvýznamnejších osobností SND Ján Gallovič a medzinárodná operná hviezda Štefan Kocán. Režisérka Soňa Ferancová dokázala spojiť talent týchto osobností do predstavenia, ktoré prináša osobitý scénický prejav založený na štylizovanom pohybe, znakovej reči pohybu, giest a archetypálnych znakov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Predstavenie

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.05.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Predstavenie Šmátranie v širočine povyšuje poéziu génia slovenskej poézie Jána Stacha do plnohodnotného divadelného tvaru, ojedinelého v kontexte slovenského divadla. O unikátnosti a umeleckej kvalite predstavenia vypovedá aj fakt, že sa na ňom herecky podieľajú: jedna z najvýznamnejších osobností SND Ján Gallovič a medzinárodná operná hviezda Štefan Kocán. Režisérka Soňa Ferancová dokázala spojiť talent týchto osobností do predstavenia, ktoré rozhodne nie je scénickým čítaním, ale prináša osobitý scénický prejav založený na štylizovanom pohybe, znakovej reči pohybu, giest a archetypálnych znakov, ktoré s básnickým textom korešpondujú, no súčasne sú plne autochtonnou interpretáciou a scénickým prejavom. Prínosom predstavenia je tiež posúvanie hraníc slovenského divadla smerom k divadlu poézie pri mimoriadne kvalitnom umeleckom obsadení, a to priamo na pôde najvýznamnejšej divadelnej ustanovizne v krajine.

Názov prímateľa
Mgr.Soňa Ferancová

Celkový rozpočet:
5 265,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €