Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávame umením

Krátky opis
„Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry “- V. medzinárodná konferencia o súčasnom stave vo folklórnom hnutí. Tvorivé dielne pre účastníkov konferencie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Konferencia. Tvorivé dielne.

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
07.02.2019 - 08.02.2019

Popis projektu

Doterajšie ročníky konferencie takého typu boli výnimočným podujatím, ktoré svojím obsahom napĺňali roky chýbajúcu edukáciu metodického prístupu tanečného pedagóga ľudového tanca. Spoločenské, kultúrne a ekonomické zmeny vyžadujú zásadné ideovo-hodnotové a pedagogicko-organizačné zmeny aj v oblasti výchovy a vzdelávania tanečných pedagógov ľudového tanca. Kritické hlasy o kríze pedagogiky ľudového tanca u nás je v edukačnom systéme. Neformálne vzdelávanie prebieha v rámci folklórneho hnutia v centrách voľného času a strediskách záujmovej činnosti, pri ZUŠ,vo folklórnych kolektívov pracujúcich vo forme občianskeho združenia, alebo založených pri mestskom kultúrnom stredisku atď. Riešenie danej problematiky nájdeme v spoločnom konsenze v odborných diskusiách. Našim cieľom je: pomenovať a analyzovať problematické javy z viacerých možných uhlov pohľadu, vecne k nim zaujať stanovisko na základe aktuálnych odborných poznatkov z oblasti etnomuzikológie, etnochoreológie, choreografie - kontaktovať záujemcov o folklór, prezentovať a šíriť najnovšie informácie o dianí v tejto oblasti, o aktuálnom výskume tradičnej kultúry a aktivitách, ktoré napomáhajú záujemcom udržiavať priamy kontakt so súčasným ľudovým umením. 

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
38 000,00 €

Výška podpory:
30 000,00 €