Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov

Krátky opis
Beseda Novohradská knižnica Lučenec, 6. 3. 2018. Téma: Novohrad a jeho zaniknuté podoby. Beseda Hontiansko-novohradská knižnica Veľký Krtíš, 27. 4. 2018. Téma: Zaniknuté svety Novohradu. Pri oboch čiastočne boli využité aj fotografie a informácie získané z výskumu. Príspevok: ALÁČ, J. 2018. Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska v rokoch 1968 – 1991. Zborník zo štvrtého ročníka Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Hradište : Priatelia histórie Novohradu 2018, s. 263 – 287.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zhrnutie čiastkových výstupov realizovaného výskumu za rok 2018

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
06.03.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Zhrnutie čiastkových výstupov problematiky za rok 2018

 Beseda Novohradská knižnica Lučenec.

Termín: 6. marec 2018

Téma: Novohrad a jeho zaniknuté podoby

  

Beseda Hontiansko-novohradská knižnica Veľký Krtíš.

Termín: 27. apríl 2018

Téma: Zaniknuté svety Novohradu

  V rámci oboch besied bola prezentovaná téma „Zaniknuté podoby / svety Novohradu“. Na príklade Novohradu možno demonštrovať v 20. storočí množstvo príkladov zániku, či už definitívneho, alebo zániku rozloženého do dlhšieho časového obdobia, teda úpadku. Zanikli tu dediny z dôvodu zriadenia Vojenského priestoru Lešť, zanikli tu dediny v súvislosti s banskou činnosťou. V neposlednom rade tu od roku 1968 do 1991 existoval veľmi osobitý „svet“ v miestach dislokácie sovietskych jednotiek. Niekoľko jednotiek (vojakov, dôstojníkov, ich rodinných príslušníkov, zázemia vrátane škôl, obchodov, klubov, ale i múzeí) bolo dislokovaných na severozápade Novohradu (Oremov Laz, a Riečky pri Modrom Kameni). V rámci besied boli prezentované aj zábery a zistenia získané počas výskumu. Nebola to hlavná téma, ale dokreslenie hlavnej témy. V závere prezentácie bola uvedená informácia o podpore výskumu Fondom na podporu umenia.

 

 Stretnutie priateľov regionálnej histórie 2018, Hradište.

Výskum „Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska“ mal byť predstavený 24. 11. 2018 na Stretnutí priateľov regionálnej histórie v Hradišti (IV. ročník). Nie ako hlavný príspevok, ale v rámci diskusie v rozsahu cca 10 minút s powerpointovou prezentáciou. Zo zdravotných dôvodov (hospitalizácia v nemocnici) nebol tento výstup realizovaný.  

  Zo stretnutia vyšiel Zborník zo štvrtého ročníka Stretnutia priateľov regionálnej histórie, ktorého súčasťou je aj príspevok:

 ALÁČ, J. 2018. Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska v rokoch 1968 – 1991. Zborník zo štvrtého ročníka Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Hradište : Priatelia histórie Novohradu 2018, s. 263 – 287.

 V závere príspevku je informácia o tom, že výskum „Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska“  bol podporený Fondom na podporu umenia.

  

Pre rok 2019  je predpoklad, ktorý sa javí reálne, že textová časť výskumu by mohla byť po úpravách vydaná v tlačenej podobe, samozrejme s uvedenou informáciou o podpore projektu.

 

Názov prímateľa
Ján Aláč

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 649,00 €