Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čarovná studnička

Krátky opis
V rámci projektu Čarovná studnička realizujeme tvorivé remeselnú dielňu Modrotlačová krása s lektorkou Ing. Luciou Dovalovou. Prezentáciu výroby modrotlače nám lektorka uvedie 2. februára v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti od 13:00.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorivé dielne remeselných techník

Miesto konania / kraj
Hnúšťa / Rimavská Sobota

Termín konania
02.02.2019

Popis projektu

Tvorivou remeselnou dielňou Modrotlačová krása chceme prezentovať tradičné remeslo, výrobu modrotlače.Tejto technike sa venuje Ing. Lucia Dovalová z Badína, ktorá nám bude toto remeslo prezentovať. Aktivitou chceme sprístupniť informácie záujemcom o tradičnú výrobu modrotlače, ktorá patrí do nášho hnuteľného kultúrneho dedičstva.

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
12 800,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €