Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Vráťme sa do rozprávky.

Krátky opis
Témou 17. ročníka chceme vrátiť deti do sveta fantázie, tam, kde dobro víťazí nad zlom. Vyhlásenie výsledkov, tvorivé dielne, vernisáž výstav a ďalšie sprievodné aktivity sa budú konať 3.- 5.10.2019. 17. ročník je venovaný Pavlovi DOBŠINSKÉMU, zberateľovi rozprávok, ktorého výročie 190 rokov od narodenia sme si pripomenuli v roku 2018.
Fotogaléria
Názov podujatia
Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC - téma Vráťme sa do rozprávky.

Miesto konania / kraj
Hlohovec / Hlohovec

Termín konania
03.10.2019 - 05.10.2019

Popis projektu

Hlavným cieľom medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC je povzbudiť deti k tvorivému tráveniu voľného času, viesť ich ku knihe, k čítaniu, k vzdelávaniu. Veríme, že u 22627 detí z 27 krajín sveta, ktoré sa súťaže počas šestnástich ročníkov jej trvania zúčastnili, sa nám to podarilo. Ocenení súťažiaci a ich učitelia sa stretávajú v Hlohovci, poznávajú sa navzájom, poznávajú Slovensko, vznikajú nové priateľstvá. Mnohí z nich sa po návrate domov stáva propagátorom slovenskej kultúry. Pedagóg z Maďarska nazval túto udalosť stretnutím intelektuálov a talentovaných detí zo strednej Európy. Súťaž dáva deťom príležitosť poznávať kultúru národov Európy, Ázie i Južnej Ameriky, pretože tá sa vždy odrazí v súťažných prácach detí. Cieľom nášho projektu je aj oživenie tradície knižnej značky, skvostu malej úžitkovej grafiky, ktorá v minulosti označovala vlastníctvo knihy, zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov aj v tejto podobe. Knižná značka je významným zdrojom historických informácií, zaujímavým objektom zberateľstva, je spojivom medzi knižnou a výtvarnou kultúrou. Súťaž sa od roku 2007 organizuje ako bienále, každý ročník sa vyhlasuje 1. septembra na konkrétnu tému. Uzávierka súťaže je 28. februára v nasledujúcom roku, porota, ktorej členom je aj akademický maliar Karol Felix, zasadá v apríli. Výsledky súťaže sa vyhlasujú prvý októbrový piatok v Hlohovci v rámci trojdňového podujatia, na ktoré sú pozvané všetky ocenené deti (asi 70) a ich dospelý sprievod. Do 16. ročníka poslalo 1292 detí z 13 krajín 1455
súťažných prác, ocenených detí bolo 60. Hlavným organizátorom je od roku 2003 občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, spoluorganizátori Mestský úrad, Vlastivedné múzeum, Mestské kultúrne centrum – Knižnica, Základná škola na Kopernikovej ul., Centrum voľného času Dúha, Jednota dôchodcov na Slovensku, Únia žien v Hlohovci, veľa dobrovoľníkov a priateľov. Súťaž podporujú významné inštitúcie Slovenská komisia pre UNESCO, Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA, Literárne informačné centrum, Združenie výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia, Spolek sběratelú a přátel ex libris. Vďaka všetkým spomenutým má súťaž vysokú úroveň. Propaguje Slovensko, dáva deťom možnosť tvoriť a poznávať svet.

Názov prímateľa
EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Celkový rozpočet:
17 900,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €