Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Deň obcí pravnianskej doliny

Krátky opis
Počas Dňa obcí pravnianskej doliny ochutnajú návštevníci tradičné dedinské špeciality Hornonitria a o kultúrny zážitok sa postarajú folklórne a spevácke skupiny z regiónu počas hlavnej prehliadky. Sprievodným podujatím bude tradične jarmok remeselníkov. Druhým sprievodným podujatím Dňa obcí pravnianskej doliny 2018 bude výstava „Kroje na radnici“ v trvaní od 11.9. do 9.10.2018.
Fotogaléria
Názov podujatia
Deň obcí pravnianskej doliny

Miesto konania / kraj
Nitrianske Pravno / Prievidza

Termín konania
15.09.2018 - 15.10.2018

Popis projektu

Cieľom projektu je usporiadanie regionálnej prehliadky folklórnych a speváckych skupín zachovávajúcich nehmotné kultúrne dedičstvo pravnianskej doliny (severná časť okresu Prievidza). Prehliadka prispieva k zachovaniu pôvodnej ľudovej kultúry v podobe piesní, zvykoslovia a nárečí, ktoré sú pre každú z obcí jedinečné. Podujatie podporuje aktivity záujmových spolkov, ktoré udržiavajú tradície, realizujú výskum vo svojom území a už niekoľko desaťročí uchovávajú tradície predkov. Hlavnou aktivitou je prehliadka folklórnych a speváckych skupín z územia deviatich obcí pravnianskej doliny vrátane vystúpenia hosťa podujatia. Súčasťou prehliadky je príprava a ochutnávka tradičných jedál podľa uchovaných receptov z jednotlivých obcí mikroregiónu. Sprievodným podujatím bude ľudový jarmok s prezentáciou ľudových remesiel. Ďalším sprievodným podujatím bude výstava dobového ľudového odevu a historických predmetov zo súkromných zbierok 2 regionálnych zberateľov doplnená fotografiami, ktoré dokumentujú detail textilu ľudového odevu jednotlivých 9 obcí mikrorergiónu Hornonitrie. Projekt je určený širokej laickej aj odbornej verejnosti.

Názov prímateľa
Občianske združenie H O R N O N I T R I E

Celkový rozpočet:
2 140,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €