Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Doplnenie knižného fondu o nové tituly.

Krátky opis
V roku 2018 bola Obecnej knižnici v Hranovnici z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia poskytnutá dotácia na nákup kníh vo výške 1 500,- € . Obec Hranovnica projekt spolufinancovala sumou 79,- €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité najmä na nákup nových kníh pre deti a mládež, ktoré sú súčasťou staršej detskej klasiky slovenskej literatúry. Realizáciou tohto projektu bola naša knižnica obohatená o191 knižných jednotiek v celkovej hodnote 1 579,- €.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nákup kníh do knižnice

Miesto konania / kraj
Hranovnica / Poprad

Termín konania
23.07.2018 - 28.12.2018

Popis projektu

Na základe žiadosti o finančný príspevok bola v roku 2018 Obecnej knižnici v Hranovnici poskytnutá dotácia na nákup kníh z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia vo výške

1 500,- € . Obec Hranovnica projekt spolufinancovala sumou 79,- €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité najmä na nákup nových kníh pre deti a mládež, ktoré sú súčasťou staršej detskej klasiky slovenskej literatúry, nakoľko tieto tituly už boli značne poškodené.

Realizáciou tohto projektu bola naša knižnica obohatená o191 knižných jednotiek v celkovej hodnote 1 579,- €, ktoré sú spracované a zaprírastkované pod prírastkovými číslami 13714 – 13952  v nasledujúcom členení:

  • krásna literatúra pre dospelých – 88 ks

  • krásna literatúra pre deti a mládež – 96 ks

  • náučná literatúra pre deti a mládež – 3 ks

  • náučná literatúra pre dospelých – 4 ks

Uvedené knižné jednotky sú riadne označené pečiatkou s textom „Zakúpené publikácie finančne podporil Fond na podporu umenia“ a pre čitateľov sú umiestnené v priestoroch knižnice. Pri nákupe literatúry a výbere dodávateľa sme sa snažili o čo najefektívnejšie využitie poskytnutých finančných prostriedkov.

Cieľom projektu bolo vyhovieť požiadavkám rôznych skupín čitateľov v čo najväčšom rozsahu, podporovať ich záujem o literatúru a získavať nových členov knižnice, pričom je potrebné obnovovať a dopĺňať knižný fond o stále nové a požadované knižné jednotky.


Názov prímateľa
Obec Hranovnica

Celkový rozpočet:
1 580,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €