Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

40.výročie MSZ Kysuca

Krátky opis
Jubileum MSZ Kysuca je výsledkom dlhodobej a tvorivej práce s neprofesinálnymi spevákmi regiónu Kysúc. Stretnutie súčasných i bývalých členov v predpokladanom počte 450 účastníkov, by malo priniesť ďalšie podnety pri realizácii spracovania a šírenia zborového spevu na Kysuciach. Jubilejný koncert sa bude niesť v duchu nielen stretnutia nadšených spevákov zborového spevu, ale i v duchu propagácie a rozvíjania zborového spevu.
Fotogaléria
Názov podujatia
40.výročie MSZ Kysuca

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
11.11.2017

Popis projektu

Výstupom projektu bude slávnostný koncert MSZ Kysuca, na ktorom zaznejú skladby našich i zahraničných autorov pod dirigentskou taktovkou Mgr. art Jána Procházku,  ktorý prevzal tento post dirigenta po svojom otcovi  dirigentovi Mgr. art Pavlovi Procházkovi, na čo sme veľmi hrdí. Slávnostný koncert je výsledkom náročnej práce kolektívu nadšených spevákov, ktorí spracúvajú hudobný materiál s obrovskou profesionalitou a následne ho pretavujú do jedinečných a autentických vystúpení. 40 rokov existencie zboru je nádherný dôvod na rekapituláciu a zároveň predstavenie nových umeleckých vízií. Krásnym momentom koncertu bude časť, v ktorej budú zakomponovaní aj bývalí členovia zboru, ktorí si nacvičili časť skladieb koncertu externe. Hostia vystúpia v druhej časti koncertu , v ktorej zazneje Kysucká rapsódia, ktorú napísal pre zbor dlhoročný dirigent Pavol Procházka, súčasťou koncertu bude dychové zoskupenie ŠKO Žilina a Kysucký komorný orchester . Hostia vystúpia v druhej časti koncertu. Súčasťou projektu (jedným z výstupov) bude aj prezentácia pamätnice zboru, ktorej autorkou a zostavovateľkou bude Magdaléna Haceková - jedna zo zakladateľov zboru, a zároveň moderátorka všetkých koncertných vystúpení počas jestvovania zboru. Pamätnica bude obsahovať medailóny zakladajúcich členov zboru s bohatou fotografickou dokumentáciou, pamätnica odprezentuje aj vystúpenia na domácej a zahraničnej hudobnej scéne.Názov prímateľa
Dom kultúry v Čadci

Celkový rozpočet:
3 300,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €