Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zborník "História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II."

Krátky opis
Tekovské múzeum v Leviciach vydalo v roku 2016 odbornú publikáciu, v ktorej sú zhrnuté príspevky, ktoré odzneli na II. a III. konferencii s názvom História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku. Konferencie organizovalo Tekovské múzeum v Leviciach v spolupráci s občianskym združením Klub historických fajok v Nitre a so Zväzom múzeí na Slovensku v rokoch 2013 a 2015.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zborník "História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II."

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
01.01.2016 - 31.07.2016

Popis projektu

Zborník "História výroby fajok a archeologické nálezy fajok na Slovensku II." obsahuje 18 odborných štúdií o histórii výroby fajok na Slovensku i v zahraničí, o najnovších archeologických nálezoch, o pestovaní a spracovaní tabaku, o múzejných zbierkach a o zbierkach súkromných zberateľov. Neperiodická publikácia je určená odborným pracovníkom múzeí, vedeckých inštitúcií a záujemcom o danú problematiku. Vyšla v náklade 150 ks. Zostavovateľ: PhDr. Ján Dano.

Názov prímateľa
Tekovské múzeum v Leviciach

Celkový rozpočet:
2 380,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €