Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dramatizuj!

Krátky opis
Zámerom projektu Dramatizuj! je realizácia odborných periodických vzdelávacích aktivít - workshopov dramatizácie literárnej predlohy rozprávok Pavla Dobšinského a workshopov autorského písania, ktorého produkty slúžia ako predloha k scenárom. Cieľom projektu je povzbudiť verejnosť, vrátane mladých talentovaných študentov umeleckých odborov, slovenského jazyka i pedagogiky, aby nerezignovali na drámu ako súčasť literatúry.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dramatizuj v Košiciach!

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
13.02.2019 - 15.02.2019

Popis projektu

Dramatizuj v Košiciach!

Divadlo Thalia Teatro prináša vzdelávací workshop o dramatizácii.

Workshop sa bude konať 13.2. - 15.2. 2019 od 09:00 do 13:00 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia, na Hlavnej ul. 48, Košice.

Prihlášky zasielajte na email thaliateatro@gmail.com alebo zavocka@vkjb.sk. Počet miest je obmedzený. Vstup voľný. 

Viac informácií: FB @ThaliaTeatrohttp://www.thaliateatro.sk/"> style="font-size: 10pt; font-family: Helvetica, sans-serif;">www.thaliateatro.sk

Z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Spoluorganizátor:   Kultúrne zaradenie Košického samosprávneho kraja – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach.

Názov prímateľa
Thalia Teatro

Celkový rozpočet:
5 275,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €