Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovesná jar 2019

Krátky opis
Projekt je zameraný na reflektovanie súčasnej literatúry ale i pripomínaním významných výročí udalostí i osobností sa snaží prezentovať umeleckým i odborným spôsobom tento rok vybrané výročia: 100. výročie oživotvorenia Matice slovenskej, 100. výročie narodenia spisovateľa Ladislava Mňačka, 100. výročie úmrtia M. R. Štefánika, 110. výročie narodenia Zory Jesenskej, 75. výročie SNP, jubileá Osamelých bežcov Ivana Laučíka, Petra Repku a Ivana Štrpku a pod.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slovesná jar - festival slovenskej literatúry, knižnej kultúry a umeleckého slova

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
04.06.2019 - 07.06.2019

Popis projektu

Prínosom podujatí je hľadanie odpovedí na otázky o zmysle, poslaní a významne literatúry a knižnej kultúry v podmienkach 21. storočia. Usporiadaním literárnych, kultúrnych, spoločenských a odborných podujatí pre všetky vekové kategórie sa organizátori snažia priblížiť všetkým bez rozdielu, o čom svedčí aj neustále sa zvyšujúca účasť verejnosti na podujatiach v rámci festivalu, či už odborníkov alebo laickej verejnosti.  Garantom projektu je kultúrny, literárny a organizačný pracovník Mgr. Peter Cabadaj, zodpovedný za projekt je literárny vedec a pedagóg Mgr. Marián Grupač, PhD. a účinkujúci tento rok budú: Peter Repka, Ivan Štrpka, Anton Baláž, Etela Farkašová, Andrea Bokníková, Jozef Leikert, Vojtech Čelko, Tomáš Winkler, Katarína Mikolášová, Ondrej Nagaj, Peter Mišák, Igor Válek, Marek Syrný, Ján Brezina, Marián Grupač, Zuzana Bukovenová, Goran Lenčo, Martin Kubuš, Peter Tollarovič, Peter Cabadaj, Dagmar Matiašková Ferencová a ďalší.  Partnermi projektu sú Matica slovenská, Mesto Martin, Žilinský samosprávny kraj, Slovenská národná knižnica, Turčianska galéria, Turčianska knižnica, Turčianske kultúrne stredisko, Gymnázium V. P. Tótha, spolok slovenských žien Živena, antikvariát Mädokýš v Martine, mediálni partneri: RTVS, TV Turiec, TV RAJ, Rádio Rebeca, Orol tatranský, MY Turčianske noviny, Literárny týždenník, Mestské noviny v Martine.

Názov prímateľa
OZ Podoby slova

Celkový rozpočet:
3 460,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €