Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Umenie v kocke

Krátky opis
Cieľom projektu je naučiť tých, ktorí svoj talent rozvíjajú v umení rozšíriť svoje skúsenosti a poznatky v oblasti herectva, umeleckého prednesu, rétoriky, hudby. Nové získané skúsenosti od profesionálnych lektorov odovzdať a zúročiť pri príprave nových podujatí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Umenie v kocke

Miesto konania / kraj
Zvolen / Zvolen

Termín konania
01.01.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Projekt bol zameraný na metodické semináre zamerané na ďalšie rozšírené získavanie nových poznatkov a skúseností pri realizácii obradov v živote človeka v obciach a mestách, divadelnej tvorby, umeleckého prednesu a hudby, cyklické tvorivé dielne a prednášky z oblasti novej rétoriky, divadelnej réžie, divadla ako celku. Ďalším cieľom bolo vzdelávať učiteľov, pedagógov, žiakov ZŠ a SŠ, vedúcich dramatických krúžkov, hercov a režisérov divadelných ochotníckych súborov, aktívnych členov ZPOZ a rétorov.

Názov prímateľa
Podpolianske osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
10 200,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €