Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Songlines (pracovný názov)

Krátky opis
Verejná prezentácia z pripravovaného sólového predstavenia Songlines Tomáša Janypku, ktorá sa zaoberá mechanizmom správania, ktoré je spôsobné absenciou blízkej osoby, absenciou jednej prítomnosti. Odkaz na Event https://www.facebook.com/events/2222185354695531/
Fotogaléria
Názov podujatia
Songlines (work in progress event)

Miesto konania / kraj
Púchov / Púchov

Termín konania
22.12.2018

Popis projektu

Hlavnou ambíciou projektu je vytvoriť autentické pohybové dielo, inšpirované mechanizmom správania, ktoré sú spôsobené

stratou blízkej osoby. Citový, sociálny a osobnostný deficit je jedným z najzákladnejších problémov, ktoré si projekt kladie za

cieľ. Osobná skúsenosť je len jedno z východísk, ktoré budú v projekte zásadné. Popri osobnej, sa tvorca rozhodol pre socioantropologický

výskum presne opačného prípadu-výskumom matiek, ktoré prežili stratu vlastného dieťaťa. Teda základný

charakter práce je dialóg medzi dieťaťom a "pomyselnou" matkou. Dialóg, ktorý sa neodohral. Detstvo, ktoré je často jeden z

hlavných determinantov kvality života. Cieľom projektu je vytvoriť rafinovanú divadelnú-pohybovú esej, ktorá odhaľuje

momenty ,,straty", jednak v rovine vzťahu matka-dieťa, jednak straty ako stavu absencie vo všeobecnej rovine. Skúsenosti

performera v dialógu s príbehmi iných matiek vytvára primárny kontrast, ktorý stratu zobrazuje z oboch pólov. Autor sa

súčasne snaží analyzovať materiál pomocou sekundárnej literatúry. Extraktom všetkých týchto zložiek by mohla vzniknúť

"pohybová pieseň", ktorá bude poctou ľudského bytia. Cieľovým skupinami sú profesionáli z umeleckej, tanečnej, divadelnej,

psychologickej, sociologickej sféry, ale aj široká verejnosť.

Názov prímateľa
Tomáš Janypka

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 824,00 €