Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Keď rozprávajú .... spomienky a tradície

Krátky opis
Hornozemplínske osvetové stredisko organizuje v tomto roku posledný - 4. tanečný dom. Lektormi tančeného domu budú sólisti tanečníci z FS Vranovčan - Ondrej Varga a Anežka Kochanová. Vyučovanými tancami budú tance zo Zemplína.
Fotogaléria
Názov podujatia
4. Tanečný dom

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
01.01.2018 - 17.12.2018

Popis projektu

Tanečný dom  má podnietiť folklórne zoskupenia i sólistov k vyhľadávaniu, zberu, uchovávaniu a naštudovaniu neznámych i menej známych prejavov tradičnej hudobno-spevnej, ale prevažne tanečnej kultúry a ich prirodzenému začleneniu do pohybovej a tanečnej kultúry . Nazbierané skúsenosti z tanečného domu budú zúročené aj na tanečnej zábave po jeho ukončení.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
9 100,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €