Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dvojhlas

Krátky opis
Koncertné podujatie „Dvojhlas“ je spojením duetových vokálnych - oratoriálnych kompozícií s vokálnymi výstupmi z operných a koncertných diel, ktorých prepojenie vytvára nové otázky ako vo filozofickej tak hudobno-formálnej rovine. Zámerom koncertného podujatia „Dvojhlas“ je dramaturgické prepojenie zriedkavo intepretovaných dvojhlasných výstupov (pre soprán a barytón) z diela Vladimíra Godára a Josepha Haydna, prepojených na významový dialóg vokálnych diel Arnolda Schoenberga a Igora Stravinské
Fotogaléria
Názov podujatia
Dvojhlas

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2018 - 31.12.2018

Popis projektu
Dvojhlas je vzťahom v najširšom zmysle slova. Vybraný repertoár ho analyzuje v rôznych modelových historických a tematických udalostiach;

Program:

Joseph Haydn - duet z oratória Stvorenie

Igor Stravinsky - vystup Jocastyz oratoria Oidipus Rex

Arnold Schoenber - Ten, čo prežil Varšavu

David Lang - Just

Vladimír Godár - diet z oratória Orbis sensualium Pictus

Interpretmi projektu sú sopranistka Eva Šušková a barytonista Peter Mazalán s klaviristom Petrom Pažickým a Xéniou Járovou. 

Ďalej účinkujú:

spev - zbor:Dominika Hanko, Katarína Ďurdinová, Lenka Deáková

viola: Blanka Pavlovičová

violončelo: Hana Juriková

Názov prímateľa
Denkzeug

Celkový rozpočet:
2 160,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €