Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Súznenie tiel

Krátky opis
Verejná prezentácia - work in progress nového tanečného predstavenie z dielne PST-Priestor Súčasného Tanca. Stále v procese ako žijúci organizmus. Ako telo samé. Spolupráca medzi fínskou tanečníčkou Norou Västinen s telesným postihnutím a dvoma slovenskými tanečníčkami Katkou Rampáčkovou a Miškou Sabolovou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Body recognition (súznenie tiel)

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
07.12.2018 - 07.10.2018

Popis projektu

Nové tanečné predstavenie z dielne PST-Priestor Súčasného Tanca. Stále v procese ako žijúci organizmus. Ako telo samé. Spolupráca medzi fínskou tanečníčkou Norou s telesným postihnutím a dvoma slovenskými tanečníčkami Katkou a Miškou.

Neustále kladenie si otázok o vnímaní nášho tela. Ako môžeme byť so svojím telom a nie proti nemu. Možeme ho prijať a vážiť si ho také aké je?

Verejná prezentácia, ktorá slúži na získanie spätnej väzby od divákov a ukotvenie štruktúry vznikajúceho predstavenia.
Fínsko-slovenská spolupráca začala pred troma rokmi stretnutím Noory so slovenskými tanečníčkami v centre Barlička v Prešove. Noora v ňom pracovala ako európska dobrovoľníčka a PST tam organizoval pohybový workshop pre klientov centra. 
Súčasná spolupráca pozoruje realitu „očividnosti „ telesného postihnutia a uspôsobenej infraštruktúry v našej spoločnosti, kde táto téma je stále tabu.

tanečníčky: Noora Västinen, Katarína Rampáčkova, Michaela Sabolová 
hudobníčka: Milena Hrušovská (violončelo)
svetelný dizajn: Róbert FarkaŠ
zvuk: Róbert Rampáček
vonkajšie oko: Georgie Goater

Projekt podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a grantu na mobilitu - Taike.

Vstup zdarma 
---------------------
This is a new dance performance from PST – Contemporary Dance Space. Still in a process as a living organism. As the body in itself.
Collaboration between a Finnish dancer with physical disability and two Slovak dancers starting with questioning how we perceive our bodies. How we can be with our body and not be in resistance with it. Can we accept it and recognize the real value it has?
This public presentation serves to artists to develop a performance. It´s about the constructive feedbacks.
The Finnish-Slovak cooperation began three years ago with the meeting of Finnish dancer Noora and Slovak dancers in the center of Barlicka in Prešov, where Noor worked as a European volunteer and PST organized a movement workshop for the center's clients. This collaboration explores the question of visibility around disabilitiy and accesseble structures, which is still taboo in Slovakia. 

dancers: Noora Västinen, Katarína Rampáčkova, Michaela Sabolová
music: Milena Hrušovská (violoncello)
light design: Róbert Farkaš
sound: Róbert Rampáček
exterior eye: Georgie Goater

The project is supported by Taike mobility grant and Sloval Art council.

Free entry

Názov prímateľa
Katarina Rampačková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 736,00 €