Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Keď rozprávajú .... spomienky a tradície

Krátky opis
Zámutovská struna je krajská súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých PSK s trojročnou periodicitou. V nesúťažných rokoch organizuje HZOS - vzdelávacie podujatie Zámutovskú strunu – workshop. Cieľom projektu je podnietiť vedúcich a členov ľudových hudieb, muzikantov, k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného hudobného materiálu, podnietiť k tvorivému a kvalitnejšiemu hudobnému prejavu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zámutovská struna - workshop

Miesto konania / kraj
Zámutov / Vranov nad Topľou

Termín konania
01.01.2018 - 14.12.2018

Popis projektu

Zámutovská struna - workshop je druhou etapou projektu. Je to 2 dňový workshop, venovaný vedúcim ľudových hudieb a muzikantom so záujmom o tradičnú ľudovú kultúru. Je jedinečnou príležitosťou pre vzdelávanie ľudových hudobných interpretov o oblasti techniky a štýlovosti. Hlavným cieľom je poznať materiál s ktorým pracujú, poznávanie nových metód a prístupov k zachovávaniu ľudových tradícií. Účastníci workshopu tak  majú možnosť získať množstvo užitočných praktických a teoretických vedomostí v oblasti techniky a štýlovosti hudobného prejavu. Novonadobudnuté vedomosti, majú možnosť využiť na krajskej súťaži hudobného folklóru dospelých - Zámutovskej strune 2019, ktorú taktiež organizuje Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. 

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
9 100,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €