Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zborník príspevkov z odborných seminárov pri príležitosti výročí SNP

Krátky opis
Oslavy 74. výročia SNP konané dňa 28. augusta 2018 v Starej Ľubovni, ktoré organizovalo Mesto Stará Ľubovňa, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni a Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni.
Fotogaléria
Názov podujatia
Oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania

Miesto konania / kraj
Stará Ľubovňa / Stará Ľubovňa

Termín konania
28.08.2018

Popis projektu

Program začal o 13:00 pietnym aktom pri pamätníku padlých pred Domom kultúry. O 13:30 bola naplánovaná prezentácia zborníka s názvom "V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938 - 1948. Príspevky z odborných seminárov v rokoch 2014 - 2017.", ktorá sa uskutočnila v obradnej sieni MsÚ v Starej Ľubovni. Pri prezentácii pred prítomnými vystúpil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni PhDr. Dalibor Mikulík spolu s jedným zo zostavovateľov Mgr. Eduardom Lainczom. Títo v krátkosti predstavili hlavnú myšlienku, ktorá stála za vytvorením zborníka a síce prezentácia príspevkov, ktoré odzneli v priebehu 4. ročníkov odborných seminárov konaných pri príležitosti výročia SNP v podhradí hradu Ľubovňa v rokoch 2014 - 2017. Zostavovateľ tiež predstavil autorov a ich jednotlivé príspevky. Do zborníka prispeli 10 autori celkovo 17 príspevkami a to:

2014
LACKO, Martin: SNP 1944 - základné črty
MURCKO, Michal: SNP a okres Stará Ľubovňa
LAINCZ, Eduard: Rok 1944 na severnom Spiši (so zameraním na bývalý okres Spišská Stará Ves)

2015
LACKO, Martin: Slovensko od porážky povstania do prechodu frontu (november 1944 - máj 1945)
MURCKO, Michal: Oslobodzovanie okresu Stará Ľubovňa
LAINCZ, Eduard: Prechod frontu cez územie okresu Spišská Stará Ves

2016
MOLITORIS, Ľudomír: Slováci žijúci v Poľsku a ich účasť na protifašistickom odboji v rokoch 1939 - 1945
BERÁNEK, Matej: Prenasledovanie Židov na Slovensku po vypuknutí Slovenského národného povstania
LACKO, Martin: Odvliekanie obyvateľov Slovenska do ZSSR (1944 - 1945)
LAINCZ, Eduard: Od prechodu frontu po február 1948 (Situácia v Starej Ľubovni v rokoch 1945 - 1948)
MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica: Postavenie slovenského obyvateľstva na k Poľsku pripojených územiach severného Spiša v rokoch 1945 - 1947

2017
KONEČNÝ, Stanislav: Rusínska otázka v období prvej Slovenskej republiky (1939 - 1945)
MANN, Arne B.: Tragické osudy Rómov v Podpoľaní počas druhej svetovej vojny
LAINCZ, Eduard: Stará Ľubovňa v období Slovenskej republiky (1939 - 1945)
VRANOVSKÁ, Elena: Región Stará Ľubovňa počas 2. svetovej vojny v krásnej a odbornej literatúre
DROBŇÁK, Adrián: Prípad pilota Archipova a jeho posádky
LACKO, Martin: Prenasledovanie Slovákov v Maďarsku v rokoch 1938 - 1944

Program prezentácie zborníka bol sprevádzaný slávnostným príhovorom primátora mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboša Tomka a piesňami, básňami a vystúpením spevokolu z Klubu dôchodcov. Program osláv 74. výročia SNP bol ukončený o 14:30 pietnym aktom pri pamätníku padlých na hrade Ľubovňa.  

Celé podujatie bolo propagované na facebookovej stránke Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni spolu s pozvánkou, fotkami z podujatia a textom:

„Pri príležitosti 74. výročia Slovenského národného povstania a k výročiu "osmičkových" rokov v dejinách Starej Ľubovne a okolia sa dnes v obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni uskutoční slávnostné "vovedenie do života" Zborníka zo štyroch ročníkov odborných konferencií, ktoré sa pri príležitosti SNP konali na hrade Ľubovňa pod názvom "V prelomovom desaťročí (česko)slovenských dejín 1938 - 1948." Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.“

Názov prímateľa
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Celkový rozpočet:
2 462,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €