Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prišli sme k vám na koledu - tradičný vianočný koncert

Krátky opis
Koncert nazvaný Prišli sme k vám na koledu tvoria ľudové koledy, pastorálne a vianočné piesne, úzko späté s vianočnými tradíciami východného, stredného a západného Slovenska, preto aj v programe koncertu sú ľudové koledy a vianočné piesne spomínaných regiónov. Dramaturgia koncertu zaradila do programu najkvalitnejšie spevácke skupiny, detské a mládežnícke folklórne kolektívy a sólistov.
Fotogaléria
Názov podujatia
vianočný koncert Prišli sme k vám na koledu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.01.2018 - 30.11.-0001

Popis projektu

Koncert nazvaný Prišli sme k vám na koledu -- vianočný koncert OĽUN-u SRo a jeho hostí patrí do radu podujatí, ktorý si neustále získava ďalších priaznivcov spomedzi verejnosti, ale aj účinkujúcich. Hlavným výstupom z koncertu však bude skutočnosť, že v súčasnom štádiu rozvoja folklórneho diania podporuje šírenie tohto druhu umenia taká významná inštitúcia, akou je Slovenský rozhlas . Miestom konania koncertu bude Veľká koncertné štúdio RTVS Slovenský rozhlas a tradične bude snímaný a vysielaný prostredníctvom Rádia Regina. Vzhľadom na široký programový a regionálny dosah bude záznam vysielaný celoplošne, čo znamená nielen dotvorenie vianočnej atmosféry vo verejnosti, ale najmä spoločenský dosah folklórneho umenia – autorského aj interpretačného. Koncert sa uskutoční vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave dňa 13.12.2018.  Vianočným koncertom v roku 2018 pokračujeme  v prezentácii neprofesionálneho interpretačného umenia, ktorého zámerom je najmä akcentovanie hodnotovej bohatosti. Spolok hudobného folklóru za uplynulé desaťročia inicioval vznik mnohých nových diel, úprav a kompozičných spracovaní a následne ich uvádzal do života vo vysoko hodnotnom interpretačnom predvádzaní, čo je zámerom i ceľom realizácie tohto koncertu


Názov prímateľa
Spolok hudobného folklóru

Celkový rozpočet:
5 150,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €