Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Na tej lúke, na zelenej - krajská súťaž detských folklórnych súborov

Krátky opis
Na tej lúke, na zelenej je krajská súťaž detských folklórnych (DFS) súborov Košického samosprávneho kraja s dvojročnou periodicitou. Cieľom podujatia je viesť DFS k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií. DFS sa na ňom predstavia s ucelenými programami zostavenými z folklórnych výstupov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Na tej lúke, na zelenej - krajská súťaž detských folklórnych súborov

Miesto konania / kraj
Buzica / Košice-okolie

Termín konania
01.05.2017 - 31.05.2017

Popis projektu

Cieľom a zámerom krajského kola súťaže pre detské folklórne súbory je nasledovný: - v prvom rade podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove, - viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií, - poukazovať na nadväznosť výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na životnosť a vývojaschopnosť detskej tvorby a tým aj jej význam a miesto v národnej kultúre, - využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre metodikov regionálnych kultúrnych stredísk, vedúcich súborov i pedagógov základných umeleckých škôl, - viesť deti k poznávaniu tradícií priamo od ich nositeľov. Výkony kolektívov na podujatí bude hodnotiť odborná porota na základe dohody s Národným osvetovým centrom a bude vymenovaná riaditeľom Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, ktorý je hlavným usporiadateľom a odborným garantom krajskej súťaže. Kolektívy budú na základe predvedenia svojich programových čísel zaradené do pásiem kvality (zlatého, strieborného a bronzového), pričom najlepší kolektív získa titul laureát a zároveň postup na celoštátnu súťaž DFS. Každý zúčastnený kolektív obdrží diplom, príp. podľa možnosti aj vecnú cenu. Celá súťaž by mala byť zaznamenaná digitálne pre účeli celoslovenského kola, taktiež pre propagačné účeli do nasledujúcich ročníkov a dôležité je aj samotné uchovávanie nehmotného dedičstva nášho regiónu cez videonahrávky.

Názov prímateľa
Centrum kultúry Košického kraja

Celkový rozpočet:
4 270,00 €

Výška podpory:
4 050,00 €