Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Projekt Batyskaf 2018

Krátky opis
OSOBNÝ PRIESTOR JE NEDOTKNUTEĽNÝ Performatívna štúdia vzťahu diváka a perfomera v dejinách performancie. Aký je rozdieľ medzi perfomatívnym ja a civilným ja. Kde je hranica medzi osobným a performatívnym priestorom? Za ktorú hranicu divák neprejde?
Fotogaléria
Názov podujatia
Performance a divadlo (performatívna prednáška)

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
08.11.2018

Popis projektu

Tomáš Procházka (1989) režisér, performer a barman

absolvoval divadelnú réžiu a dramaturgiu v ročníku Ľubomíra Vajdičku a Jána Štrbáka.
od roku 2015 patrí k najvýraznejším predstaviteľom najmladšej generácie tvorcov nezávislého
divadla. jeho posledné diela oscilujú na hraniciach performancie, happeningu a inštalácie. 

Performance ako intermediálna umelecká forma bola prvý krát po/u-chopená a artikulovaná v 60tych rokoch 20teho storočia ako antitéza k divadlu, no jej korene siahajú oveľa hlbšie do minulosti i širšie do žánrovosti. niekoľko posledných rokov zažíva performance renesanciu vo všetkých možných formách i kontextoch. pre laika však táto umelecká forma môže byť často zmätočná.
performance je zaujímavá práve svojim mnohorakým jazykom a stáva sa prostriedkom komunikácie umelcov s rôznorodými pozadiami i vzdelaním. práve pre jej schopnosť komunikovať v rôznych symbolických rovinách sa skúsime na tento fenomén pozrieť z perspektív tvorcov akcentujúcich rôzne jazyky performatívneho prejavu. prednášky budú vedené priamo umelcami, ktorí samotnou performatívnou formou prednášky divákovi sprostredkujú vhľad do toho najaktuálnejšieho diania, bez snahy o akademický odstup alebo nezaujatý postoj.
čo to vlastne tá performance je? na čo odkazuje? z čoho vychádza? ako rozpoznať dobrú a zlú perfomance?
cieľom prednášok je oboznámiť divákov so záujmom o performatívne polohy v umení s históriou, kontextami, východiskami a formami performance tak, aby z nej dokázali vyťažiť maximálny pôžitok i intelektuálne podnety. 

Názov prímateľa
Gegangere

Celkový rozpočet:
26 940,00 €

Výška podpory:
25 000,00 €