Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Keď rozprávajú .... spomienky a tradície

Krátky opis
Zámutovská struna je krajská súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých PSK s trojročnou periodicitou. V nesúťažných rokoch organizuje HZOS - vzdelávacie podujatie Zámutovskú strunu – workshop. Workshop bude prínosom aj pre ďalší ročník krajskej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých Zámutovskú strunu 2019.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zámutovská struna -

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
01.09.2018 - 17.12.2018

Popis projektu

Cieľom projektu je podnietiť vedúcich a členov ľudových hudieb, muzikantov, k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného hudobného materiálu, podnietiť k tvorivému a kvalitnejšiemu hudobnému prejavu a poskytnúť vedúcim folklórnych kolektívov odborne sa vzdelávať v oblasti spracovávania spevného materiálu, kalendárnych, rodinných i pracovných zvykov z nášho regiónu. Zároveň vytvorí podmienky na voľnú diskusiu, výmenu skúseností, poznatkov. Zámutovská struna - workhop pozostáva z dvoch častí. Prvou časťou je metodické školenie vedúcich folklórnych kolektívov. Témou školenia je spracovanie folklóru do umeleckej podoby.  Druhou časťou je workshop huslistov a hudobníkov, na ktorom odborní lektori sprostredkujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti so spracovaním hudobného a spevného materiálu z regiónu.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
9 100,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €