Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Keď rozprávajú .... spomienky a tradície

Krátky opis
Tanečný dom má podnietiť folklórne zoskupenia i sólistov k vyhľadávaniu, zberu, uchovávaniu a naštudovaniu neznámych i menej známych prejavov tradičnej hudobno-spevnej, ale prevažne tanečnej kultúry a ich prirodzenému začleneniu do pohybovej a tanečnej kultúry . Nazbierané skúsenosti z tanečného domu budú zúročené aj na tanečnej zábave po jeho ukončení.
Fotogaléria
Názov podujatia
3. Tanečný dom a etnodom

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
02.01.2018 - 17.12.2018

Popis projektu

Vranovské tanečné domy  sa stávajú tradíciou a získavajú si čoraz väčšiu popularitu. Svedčí o tom aj účasť nielen Vranovčanov ale aj záujemcov takmer z celého PSK a KSK. V roku 2017 sa konal cyklus 4 TD pod vedením profesionálnych tanečných pedagógov. Účastníkom sme ponúkli tance a spevy z rôznych oblastí Slovenska. Pridanou hodnotou boli etnodomy .Slovensko je popretkávané množstvom tancov, mnohokrát zabudnutých, ktoré sa prostredníctvom fundovaných pedagógov snažíme priblížiť širokej verejnosti. Súčasťou tretieho tanečného domu  bude etnodom. Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska najprístupnejšou formou vlastným zážitkom a skúsenosťou. 

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
9 100,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €