Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

XXIII. Gorazdove organové dni - celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov

Krátky opis
Podujatie venované neprofesionálnym organistom. Cieľom je pod odborným lektorským vedením pedagógov prispieť ku zvyšovaniu umeleckej úrovne amatérskych organistov a uctiť si osobnosť a dielo sv. Gorazda.
Fotogaléria
Názov podujatia
XXIII. Gorazdove organové dni - celoslovenská prehliadka neprofesionálnych organistov

Miesto konania / kraj
Zvolen / Zvolen

Termín konania
20.09.2018 - 22.09.2018

Popis projektu

Na Slovensku ojedinelé podujatie venované neprofesionálnym organistom - žiakom ZUŠ, študentom stredných škôl i dospelým pôsobiacim pri farských úradoch i ZPOZ v obciach a mestách, ako i samoukom, pre ktorých je organová hra záľubou. Cieľom podujatia je pod odborným lektorským vedením pedagógov prostredníctvom odborných seminárov a tvorivých dielní prispieť ku zvyšovaniu umeleckej úrovne organistov, vytvoriť priestor pre ich verejnú prezentáciu, výmenu skúseností a poznatkov.

Názov prímateľa
Podpolianske osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 050,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €