Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mobilné kultúrne centrum 2018

Krátky opis
Projekt Vexations sme uchopili netradičným spôsobom a priniesli sme ho do Vyšných Ružbachov ako tanečno-pohybovo-herecko-hudobné predstavenie. V sále Bieleho domu, ktorý dýcha históriou a duchom starosvetských prvorepublikových kúpeľov malo niekoľko desiatok hostí možnosť zažiť hodinovú verziu tejto perofmancie, v ktorom performeri hľadali vnútornú komunikáciu s hudbou, s objektmi v priestore a medzi sebou navzájom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vexations

Miesto konania / kraj
Vyšné Ružbachy / Stará Ľubovňa

Termín konania
24.06.2018

Popis projektu

Na konci 19. storočia zložil francúzsky skladateľ Erik Satie krátky viachlasný chorál, ktorému nepriradil žiadny nástroj. Na papier napísal vetu, v ktorej bol pokyn: „Hraj 840 krát.“ Tak vznikla skladba Vexations, ktorú až neskôr, v polovici  20. storočia objavil Američan John Cage. Dnes sa toto dielo hrá v rôznych podobách, najčastejšie ako performancia, ktorá trvá 24 hodín.

My sme sa rozhodli v tomto roku urobiť Vexations ešte trochu inak. V spolupráci so slovenskými umelcami rôzneho zamerania pripravujeme film, ktorý spojí Satieho hudbu s nezvyčajným prostredím, tancom či poéziou. Na záver by sme radi tento film predstavili čo najširšiemu publiku interaktívnym spôsobom.

Názov prímateľa
InMusic, o. z.

Celkový rozpočet:
50 626,00 €

Výška podpory:
35 000,00 €