Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čítanie Marcela Duchampa

Krátky opis
Cieľom prednášky bude pokus kontextualizovať readymade do ostatnej tvorby M. Duchampa a jeho uvažovania o obraze. Readymade nebudeme chápať skrz klasickú definíciu “objektov povýšených do statusu umenia z rozhodnutia umelca”, pretože takáto definícia je sama o sebe nepostačujúca a nehovorí nám nič o špecifickej povahe samotných objektov. Východiskom nášho uvažovania budú texty autora – poznámky publikované v troch zväzkoch The Box, The Green Box a The White Box.
Fotogaléria
Názov podujatia
Čo je to readymade?

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
05.12.2018

Popis projektu

Názov prednášky: Čo je to readymade?

Dátum: 5.12.2018 o 18:00

Miesto konania: Art Books Coffee, (Baštová 6/B, Bratislava)

Cieľom prednášky bude pokus kontextualizovať readymade do ostatnej tvorby Marcela Duchampa a jeho uvažovania o obraze. Readymade nebudeme chápať skrz klasickú definíciu “objektov povýšených do statusu umenia z rozhodnutia umelca”, pretože takáto definícia je sama o sebe nepostačujúca a nehovorí nám nič o špecifickej povahe samotných objektov.

Východiskom nášho uvažovania budú texty autora – poznámky publikované v troch zväzkoch The Box, The Green Box (The Bride Stripped Bare by Her BachelorsEvenThe Bride Stripped Bare by Her Bachelors,Even ) a The White Box (ln infinity). Súborne boli vydané v publikácií Michela Sanouillet Salt Seller : Essential writtings of Marcel Duchamp z roku 1975. Porozumieť Duchampovým záznamom je náročnou úlohou, pretože ich jazyk nevypovedá rečou bežnej komunikácie. Zmysel v nich uložený je skôr šifrou ťažko preniknuteľného textu.

Po prednáške bude nasledovať diskusia


ďalšie zdroje výskumu, z ktorých bude prednáška vychádzať:

André Breton and Paul Eluard, ed., Dictionnaire Abrégé du Surréalisme, exh. cat. Paris 1938,

 Martha Buskirk, Thoroughly Modern Marcel, in. Martha Buskirk and Mignon Nixon, eds., The Duchamp Effect. Essays, Interviews, Round Table, Cambridge 1996, 191-203.

Pierre Cabanne, Dialogues with Marcel Duchamp, London 1971, 136 p.

Linda Dalrymple Henderson, The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art, Cambridge 2013, 117-163.

Jacques Derrida, Paper machine, Stanford 2005, 203.

Marcel Duchamp, Michel Sanouillet and Elmer Peterson, eds., The Essential Writings of MARCEL DUCHAMP, London 1975. 195 p.

Jean- François Lyotard, TRANS/formers. Culver City 1990, 199.

Katharina Neuburger, Marcel Duchamp, New York and the Readymade 1912-1917, Schwerin 2014, 82.

Francis M. Naumann and Marcel Duchamp: “Affectueusement, Marcel: Ten Letters from Marcel Duchamp to Suzanne Duchamp and Jean Crotti”, in: Archives of American Art Journal vol. 22, No. 4, The University of Chicago Press, 1982, 2-19

 Hector Obalk, “Unfindable readymade”, in. Tout-Fait: Marcel Duchamp Studies Online journal (2000), http://www.toutfait.com/issues/issue_2/Articles/obalk.html"> style="font-size: 12px;">http://www.toutfait.com/issues/issue_2/Articles/obalk.html"> style="font-size: 12px;"> (accessed 05 June 2017).

Gerhard Richter, Afterness. Figures of following in modern thought and aesthetics, New York 2011, 262.

Kristina Seekamp, “Unmaking the Museum: Marcel Duchamp's Readynades in Context” , in. Tout-Fait: Marcel Duchamp Studies Online journal (2004), http://www.toutfait.com/issues/issue_2/Articles/obalk.html"> style="font-size: 12px;">http://www.toutfait.com/issues/issue_2/Articles/obalk.html"> style="font-size: 12px;"> (accessed 05 June 2017).

Lawrence D. Steefel, “The Art of Marcel Duchamp: Dimension and Development in Le Passage De La Vierge à La Mariée” in: Art Journal, vol. 22, no. 2, 1962, pp. 72–80. 

 Arturo Schwarz, The complete works of Marcel Duchamp, London 1969, 630


o autorka prednášky:

Mgr. et Mgr Lucia Miklošková PhD. - študovala dejiny a teóriu umenia a architektúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity (2009-2011) a odbor estetika na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre (2005-2010) a Univerzite Karlovej v Prahe (2014). Doktorandské štúdium ukončila na Katedre dejín a teórie umenia TU dizertačnou prácou venovanou prechodom každodennosti do možnosti umeleckého diela, s podtitulom Čítanie readymadov Marcela Duchampa (2017).

Názov prímateľa
Lucia Miklošková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 736,00 €