Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

DIERA DO SVETA 2018

Krátky opis
Sami sebou - fotovernisáž a diskusia, hosťami budú fotografka Dorota Holubová, novinárka Frédérique Hazéová, riaditeľka Transfúzie Romina Kolárik a celé to bude moderovať Jana čajovská. Transrodoví ľudia sa opakovane stretávajú s predsudkami, diskrimináciou a strachom. Strachom tých, ktorí ich nepoznajú a nerozumejú ich inakosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Sami sebou/vernisáž/diskusia

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
22.11.2018

Popis projektu

https://www.facebook.com/events/332796957288695/?event_time_id=332796963955361" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: underline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Filmový festival inakosti Liptovský Mikuláš , odštartuje 22. novembra v štvrtok, vernisážou výstavy Doroty Holubovej s názvom Sami sebou.

Sami sebou

Sami sebou - fotovernisáž a diskusia, hosťami budú fotografka Dorota Holubová, novinárka Frédérique Hazéová, riaditeľka Transfúzie Romina Kolárik a celé to bude moderovať Jana čajovská. Transrodoví ľudia sa opakovane stretávajú s predsudkami, diskrimináciou a strachom. Strachom tých, ktorí ich nepoznajú a nerozumejú ich inakosti. Hlavným cieľom tohto projektu je preto rozšíriť sociálne povedomie širokej verejnosti, pomôcť odstrániť predsudky voči transrodovým osobám na Slovensku pomocou pravdivých a skutočných príbehov týchto ľudí a podporiť tak u nás transkomunitu. 

Transrodoví ľudia sú tí, ktorých vzhľad, správanie a osobnostné charakteristiky sa odlišujú od stereotypov o tom, akí by mali byť muži a aké by mali byť ženy. Rodová identita transľudí sa nezhoduje so spoločenskými očakávaniami na rodové roly spojené s pohlavím, ktoré im bolo pridelené pri narodení. Patrí sem každý človek, ktorý si akýmkoľvek spôsobom mení rod, rovnako ako široké spektrum ľudí, ktorí zažívajú alebo vyjadrujú svoj rod inými spôsobmi. V projekte sa snažíme ukázať, že týchto ľudí necharakterizuje iba ich transrodovosť a inakosť. Sú to ľudia s rôznymi vlastnoťami a záľubami, aj keď častokrát musia prekonávať životné prekážky, o ktorých nemá bežný cisrodový človek predstavu. Šírením príbehov transrodových ľudí dúfame, že bude naša spoločnosť viac tolerantná, pretože identity sa zmeniť nedajú. Zmeniť sa dajú iba spoločenské postoje. 

Projekt si dáva za úlohu prezentovať životy transľudí ľudsky, citlivo a s empatiou. Portréty ukazujú transrodových ľudí so silným sebauvedomením a ukazujú ich „skutočné ja“. Koniec koncov, všetci sme vo svojej podstate podobní – duše, ktoré chcú žiť šťastne, solidárne, chcú byť pochopené a akceptované. Napriek tomu „coming out“ v dnešnej spoločnosti nie je jednoduchý, a preto nie každý je pripravený odhaliť svoju tvár. Transrodoví ľudia žijú medzi nami po celom Slovensku, a mnohí z nich sa sťahujú do väčších miest, kde majú väčšiu šancu na prijatie. My sme však uviedli pri každej portrétovanej a portrétovanom ich miesto narodenia, aby sme ukázali rôznorodosť prostredí, v ktorých štartujú svoje životy.

Cez projekt chceme zároveň poukázať na súčasný závažný problém porušovania ľudských práv a nedostatočnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Okrem absolútneho nedostatku odborníkov, ktorí by transrodovým ľuďom poskytovali pomoc a podporu, musia na Slovensku trans osoby, ktoré si chcú zmeniť meno v občianskom preukaze podľa svojej rodovej identity, absolvovať aj kastrácie. Tieto praktiky považujeme za nehumánne a projektom apelujeme na podporu práv všetkých ľudí, vrátane trans komunity. 

Projekt vznikol v spolupráci s občianskym združením Transfúzia a bol ocenený na Slovak Press Photo 2017 v kategórií Portrét. 

autorky projektu 

fotografie Dorota Holubová a texty Frédérique Hazéová

Z verejných zdrojov podporil https://www.facebook.com/events/332796957288695/?event_time_id=332796963955361" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Fond na podporu umenia

Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
54 975,00 €

Výška podpory:
46 455,00 €