Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

DIERA DO SVETA 2018

Krátky opis
Čo je dotyk v súčasnom svete? Je vôbec možné pracovať s intimitou dotyku? Existuje ešte niečo ako intímny dotyk, v čase, kedy intimita prestala existovať? Radikálna fyzická performancia prináša jedinečnú divácku skúsenosť, ktorá na Slovensku nemá obdoby.
Fotogaléria
Názov podujatia
MimoOS: DOTYK (Performance'

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
24.11.2018

Popis projektu

DOTYK ako základný ľudský kontakt.
DOTYK ako spôsob komunikácie.
DOTYK ako element, ktorý sa vytráca zo súčasnej existencie tak samozrejme, ako sa vytráca potreba komunikovať alebo kontaktovať.

Réžia a dramaturgia: Tomáš Procházka
Choreografia: Barbora Janáková, Eva Priečková, Simona Tonková
Performancia: Barbora Janáková, Eva Priečková, Mirka Stašková
Pohybová spolupráca: Peter Šavel
Hudba: Marián Zavarský
Hudobná interpretácia: Samuel Hvozdík
Produkcia: Barbora Janáková a mimoOs (reprízy)

Čo je dotyk v súčasnom svete? Je vôbec možné pracovať s intimitou dotyku? Existuje ešte niečo ako intímny dotyk, v čase, kedy intimita prestala existovať? Radikálna fyzická performancia prináša jedinečnú divácku skúsenosť, ktorá na Slovensku nemá obdoby.

Divácka kapacita je limitovaná počtom 20 - v prípade záujmu si svoje miesto rezervujte e-mailom na: o.z.mimoos@gmail.com!
Vstupným nech je pre vás občerstvenie, ktoré si spolu dáme na bare na záver predstavenia.

Z verejných zdrojov podporil https://www.facebook.com/Fond-na-podporu-umenia-1486436734982250/" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Fond na podporu umenia.

--
EN:

A TOUCH as basic human contact.
A TOUCH as a way of communication.
A TOUCH as an element which is disappearing from current existence as naturally as the need of communication or contact.

Direction & dramaturgy: Tomáš Procházka
Choreography: Barbora Janáková, Eva Priečková, Simona Tonková
Performance: Barbora Janáková, Eva Priečková, Mirka Stašková
Movement co-operation: Peter Šavel
Music: Marián Zavarský
Music performance: Samuel Hvozdík
Production: Barbora Janáková & mimoOs

What does touch mean in the current world? Is it even possible to work with the intimacy of touch? Does intimate touch still exist in times when the intimacy has ceased to exist? A radical physical performance brings a unique audience experience – the only of its kind in Slovakia. It all begins with the spectators being asked to let go of their carefulness yet stick to their sensitivity…

The audience capacity limit is 20 people - reserve your place by e-mailom at: o.z.mimoos@gmail.com!
May your only entrance fee be the refreshments you consume at the bar during the final discussion with us.

Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Názov prímateľa
Diera do sveta

Celkový rozpočet:
54 975,00 €

Výška podpory:
46 455,00 €