Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Na hranici medzi životom a teóriou

Krátky opis
V dnešnom informáciami zaplavenom svete chýba človeku odvaha myslieť za seba, kriticky prehodnocovať okolnosti a situácie, s ktorými je konfrontovaný. Našim zámerom je organizácia súboru verejných diskusií, na ktorých predstavíme filozofiu ako istý prístup k životu a zároveň vyvrátiť tak predpojatý názor o filozofii, že je to disciplína venujúca sa abstraktným systémom bez záujmu o praktické otázky. Pokúsime sa narušiť demarkačnú čiaru medzi filozofiou ako teoretickou disciplínou a životom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Alternatívne vzdelávanie

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
22.11.2018

Popis projektu

Je alternatívny prístup k vzdelávaniu iba reakciou na nedostatky vyplývajúce z tradičného prístupu alebo je to len sofistikovanejší pokus o tvarovanie žiakov k želateľnému obrazu? Naozaj alternatívne vzdelávanie podnecuje a vytvára podmienky k lepšiemu vývinu kreativity, samostatnosti a kritickému mysleniu? Aj preto sa pokúsime konfrontovať rôzne prístupy k výchove a vzdelávaniu. V diskusii sa zameriame na problémy spojené s edukačným procesom mimo tradičné vzdelávacie inštitúcie.

Moderátor - Tomáš Telepák
Vstup - voľný

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia v rámci projektu Na hranici medzi životom a teóriou.

Názov prímateľa
OZ Naplno

Celkový rozpočet:
8 100,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €