Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ochrana a zachovanie ľudových piesní, vydanie CD

Krátky opis
Hlavným cieľom a zámerom projektu je príprava a vydanie v poradí už štvrtého CD nosiča Folklórnej skupiny Rovina Dlhé Klčovo. Nový CD "Kec sebe dlužanske chlopi i ženi zašpivaju " nosič pomôže prezentovať FSk a ľudovú kultúru obce Dlhé Klčovo na Slovensku i v zahraničí. FSk Rovina prostredníctvom ľudových piesní a zvykov veľkou mierou prispieva k zachovávaniu tradičných hodnôt našej obce.
Fotogaléria
Názov podujatia
prezentácia 4. CD "Kec sebe dlužanske chlopi i ženy zašpivaju "

Miesto konania / kraj
Dlhé Klčovo / Vranov nad Topľou

Termín konania
02.07.2018 - 30.11.2018

Popis projektu

 Zámerom projektu je zozbierať, sumarizovať, zapísať, hudobne upraviť a archivovať na CD - nosiči  ľudové piesne z obce Dlhé Klčovo a jej okolia a tým zachovať  kultúrne dedičstvo našich starých rodičov. Piesne naspievajú členovia a členky FSk Rovina Dlhé Klčovo, hudobný doprovod ĽH Stana Baláža a ĽH  FS Rovina. Chceme zachovať cenné  zemplínske duchovné dedičstvo slovenského národa i piesne nášho rodáka nositeľa ľudových tradícií Juraja Šaffu. Realizáciou projektu predídeme tomu, aby piesne, ktoré prežili  už storočie, nezanikli. Prínos projektu spočíva v zachovaní a ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva pre nasledujúce generácie, pre obyvateľov obce  - piesne z CD nosiča budú hrané v obecnom rozhlase, môžu slúžiť pedagógom, žiakom MŠ a ZŠ našej obce, ktorí sa tak prostredníctvom regionálnej a hudobnej výchovy môžu vo väčšej miere oboznámiť s piesňami z rodnej obce.  Piesne z CD nosiča sa môžu dostať do povedomia ľudí  na Slovensku i v zahraničí prostredníctvom rozhlasových a internetových médií. Folklórna skupina Rovina Dlhé Klčovo od roku 2006 vydala  tri CD nosiče: "A na Dluhim oheň hori, švici še" / 2006/, "Čudna to novina" /2009/, "Na bilej posceli" / 2009/. Obec, členovia ĽH, DFS, FS a FSk Rovina  sa svojou vzájomnou spoluprácou  snažia zachovávať zvyky predkov a zapájať mladú generáciu do práce s folklórom.

Názov prímateľa
obec Dlhé Klčovo

Celkový rozpočet:
4 600,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €