Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mobilné kultúrne centrum 2018

Krátky opis
Talk/Play/Share hudba - Klavír naruby s Tomášom Borošom a Ivanom Šillerom
Fotogaléria
Názov podujatia
Talk/Play/Share

Miesto konania / kraj
Poltár / Poltár

Termín konania
24.10.2018

Popis projektu

ZUŠ Poltár 24.10.2018 zorganizovala pre základné umelecké školy Novohradu, Gemera, Malohontu, Hontu a širšieho okolia metodický deň Talk/Play/Share s názvom „Klavír 20. a 21. storočia, klavír naruby?“. Súčasťou bol aj workshop (nielen pre deti) zameraný na improvizáciu a elementárnu kompozíciu. Hovorilo sa o grafických partitúrach, otvorených konceptoch, notovanej hudbe a zbierkahc Tomáša Boroša Situations a Skladačky. V závere zazneli v podaní lektorov workshopu Ivana Šillera a Tomáša Boroša skladby G. Kurtága a T. Boroša. Deti rovnako ako učitelia boli spoločne zapojení do diania a improvizácie. Bohatá diskusia, odborné názory na hudbu 21. st. a mnoho užitočných pedagogických informácii –  to všetko bolo veľmi obohacujúce pre klaviristov zo spolu štrnástich základných umeleckých škôl. Veľká vďaka, že umelci nezabúdajú na deti a učiteľov a prídu aj do odľahlejších regiónov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Ľuba Slebodníková, riaditeľka ZUŠ Poltár

Názov prímateľa
InMusic, o. z.

Celkový rozpočet:
50 626,00 €

Výška podpory:
35 000,00 €