Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Krátky opis
METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS je projekt, ktorý chce sprostredkovať čo najširší rozsah informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika. Jednou z jeho aktivít sú aj POETICKÉ PREMENY, ktoré sú zamerané na rozširovanie poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a réžii divadiel poézie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Poetické premeny

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
20.11.2018

Popis projektu


METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS je projekt, ktorý chce sprostredkovať čo najširší rozsah informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika. Jednou z jeho aktivít sú aj POETICKÉ PREMENY, ktoré sú zamerané na rozširovanie poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a réžii divadiel poézie. Predpokladanými výstupmi z aktivity bude rozvíjanie kultúry umeleckého slova v interpretačnej podobe, rozvoj osobnosti študentov, vyššia úroveň naštudovaných inscenácií, využitie poznatkov na skvalitnenie kultúrneho života v regióne.Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
3 710,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €