Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

MasterClass

Krátky opis
Tanečné workshopy a odborné prednášky. Headliners projektu sú: Shirley ESSEBOOM- repetoár Jiřího KYLIÁNA, Attila EGERHÁZI - Egerházi repertoár, Cristina Porres MORMENEO - Ballet class for contemporary dancers. Odborné prednášky: prof. Mgr. art. Irina ČIERNIKOVÁ, ArtD., doc. Marilena HALÁSZOVÁ, Attila EGERHÁZI, Shirley ESSEBOOM.
Fotogaléria
Názov podujatia
Názov vzdelávacieho podujatia 1: MasterClass - workshopy / Názov vzdelávacieho podujatia 2: MasterClass - prednášky

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
28.11.2018 - 05.12.2018

Popis projektu

Garantom projektu je doc. Marilena Halászová.

Vzdelávacie podujatie 1:Tematický okruh 1.1: tanečné workshopy: Programová téma1.1.1 : Inovačné metódy vo výuke- techniky klasického a moderného tanca, Tematický okruh 1.2: Naštudovanie repertoáru Programová téma 1.2.1 Naštudovanie repertoáru svetoznámeho choreografa Jiřího Kyliána; 1.2.2 Naštudovanie repertoáru A. Egerháziho.

Vzdelávacie podujatie 2: Tematický okruh 1: Odborné príspevky a diskusia: Programová téma 2.1.1 Komunikačná sféra verejná - prezentácia názorov a skúseností odborníkov z profesionálnej oblasti tanca, Programová téma 2.1.2 Prepojenie profesionálnej sféry so širokou verejnosťou.


Názov prímateľa
VIVA – centrum umenia o.z.

Celkový rozpočet:
9 320,00 €

Výška podpory:
8 800,00 €