Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divadelné obrazy Jána Závarského

Krátky opis
Konferencia s medzinárodnou účasťou o významnom slovenskom scénografovi a kostýmovom výtvarníkovi profesorovi Jánovi Zavarskom, ktorej zámerom je tiež otvorenie diskurzu o súčasnej scénografii.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné obrazy Jána Zavarského

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
20.11.2018

Popis projektu

 

V utorok 20. novembra 2018 sa uskutoční v Malom kongresovom centre  SAV na Štefánikovej 3  v Bratislave konferencia o tvorbe scénografa, konceptualistu, výtvarného umelca a pedagóga  profesora Jána Zavarského (1948). Podujatie pripravili Združenie divadelných kritikov a teoretikov v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV. Podujatie, na ktorom  sa deväť referentov zameria na jeho scénografickú a pedagogickú prácu z pohľadu divadelných historikov, kritikov, tvorcov a študentov, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Aktivity, dnes už 70-ročného výtvarníka a formovateľa slovenského divadla sú veľmi široké a plodné. Tvoril pre rôzne divadlá doma i v zahraničí, spolupracoval s viacerými významnými režisérmi v oblasti činohry, opery, bábkového divadla, baletu, muzikálu. Dokázal sa prispôsobiť každému javiskovému priestoru a zároveň ho formovať. Prejavilo sa to najmä pri tvorbe legendárneho Divadla na provázku v Brne (dnes Divadlo Husa na provázku) so slovenským režisérom Petrom Scherhauferom v nepravidelnom priestore, vyzdvihujúc tak aspekt priameho kontaktu herca s divákom. Podieľal sa koncepcii  významných divadelných a paradivadelných projektov, napr. niekoľkých ročníkov českého projektu DIVADLO V POHYBU, CESTY či ROZRAZIL 1/88´(o demokracii) - scénický časopis.  Zavarský využil netradičný scénický priestor aj pri inscenácii Ballekovho Pomocníka v kotolni ešte nedokončenej novostavby Divadla Jonáša Záborského v Prešove či v iných divadlách. Je jedným z predstaviteľov akčnej scénografie.

Ján Zavarský je typom tímového tvorcu pri spolupráci s dramaturgom, režisérom, autorom návrhov kostýmov. V činohre, ale aj v opere, ho charakterizuje  jednoduchá, funkčná scénografia bez zbytočných rekvizít so zaujímavým, neraz farebným, svietením. Venoval sa plagátovej tvorbe, prakticky aj divadelnej architektúre. Bol jedným zo spolutvorcov bieleho priestoru ako prejavu neskoršej moderny na Slovensku (spolu so Stanom Filkom a s Milošom Lakym).

 

Dagmar Podmaková

Názov prímateľa
Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov

Celkový rozpočet:
4 750,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €