Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kenotaf

Krátky opis
Kenotaf je miestošpecifická performancia, ktorá prostredníctvom spojenia vizuálov, komornej a elektronickej hudby uvažuje o hodnote života, myšlienok a vecí, ktoré zostanú po smrti človeka. Kladie si otázku, či sú jeho činy a materiálna pozostalosť jeho pomníkom, alebo sa stávajú živými a inšpiratívnymi posolstvami pre ďalšie generácie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kenotaf / výstupom projektu Kenotaf bude interdisciplinárna hudobnoscénická performancia v trvaní probližne 60 min

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.06.2017 - 31.05.2018

Popis projektu

KENOTAF
úvaha o diele a autoroch

7. 11. 2017 19:30
Kostol najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánske námestie 4, Bratislava

Účinkujúci:
Jozef Lupták - violončelo
Martina Šimkovičová - vizuál
Peter Mazalán - barytón
Xénia Jarová - klavír/organ
Jakub Pišek - zvuk/vizuál
Štefan Tokár - flauta
Daniel Gabčo - organ (sólo)
Barbora Tribuľová - text

Kenotaf je miestošpecifická performancia, ktorá prostredníctvom spojenia vizuálov, komornej a elektronickej hudby uvažuje o hodnote života, myšlienok a vecí, ktoré zostanú po smrti človeka. Kladie si otázku, či sú jeho činy a materiálna pozostalosť jeho pomníkom, alebo sa stávajú živými a inšpiratívnymi posolstvami pre ďalšie generácie. Slovo znamená vo svojej pôvodine – v gréčtine – doslova prázdny hrob a označuje pamätník zosnulému človeku, ktorý je pochovaný inde. Na jeden novembrový večer vzniknutý „dočasný pomník” možno chápať ako voľnú úvahu vychádzajúcu z osudov umelcov, ktorí dosiahli svetovej slávy (Rembrandt, van Gogh), ako aj pre tých, ktorých život a tvorba je spätá s Bratislavou. Ich ľudský koniec je však v príkrom kontraste s ich významom pre mesto - zomreli v chudobe (A. Rigele), prípadne miesto ich posledného odpočinku už neexistuje (F.X. Messerschmidt). Čo zostáva dodnes, je ich tvorba. Nachádzame v našom kultúrnom povedomí ne/záujem o hodnotné odkazy minulosti?

Podujatie sa bude odohrávať v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Vybraný kostol v sebe zahŕňa niekoľko historických a priestorových vrstiev, ktoré sú zahrnuté do predstavenia. 

Kým vizuály vznikajú na mieste a pracujú s daným priestorom, hudobný repertoár pozostáva z kompozícií od 18. storočia po súčasnosť, z ktorých niektoré pracujú priamo s témou pominuteľnosti a odkazu, alebo sú do tejto témy kontextualizované predstavením. 

Podujatie vzniká v spolupráci s OZ Denkzeug a OZ Archimera. 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu. 
S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

koncept - Denkzeug (Martina Šimkovičová, Peter Mazalán)
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.denkzeugprojects.com%2F&h=ATMd3xbyxSk15vwP48pMlGFCmisHwipISV4JxWyF4X188_z4g9k7rrrGSjztiHA3B91oa-L-MaV0Axulj8Y2mkpSb0YxwT43L7ENexR51uj8dt3VDdiXYIDykFqF92rjahRb2XPuBljeZ7-98vTRplpI4SOKpbZ4eDm9u1G2UAAr-A" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-lynx-mode="async" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">www.denkzeugprojects.com

Vstupné 5 eur (lístky v predaji iba na mieste). Registrácia nutná vopred na denkzeug@gmail.com

Názov prímateľa
Denkzeug

Celkový rozpočet:
6 100,00 €

Výška podpory:
4 400,00 €