Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Fotografia a Bratislava: 1839 – 1948

Krátky opis
Projekt skúma históriu bratislavských fotografických ateliérov od roku 1839. Cieľom výskumu je spresniť a zoradiť doterajšie poznatky a pomocou moderných technológií prispieť k systematickejšiemu výskumu v tejto oblasti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Bratislava a fotografia: 1839 – 1918

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
30.10.2018 - 31.05.2019

Popis projektu

Výstava Bratislava a fotografia: 1839 – 1919 je prezentáciou prvej etapy výskumu histórie bratislavskej fotografie. Vychádza z bádania v doteraz publikovaných prácach na túto tému, zo štúdia archívnych katastrálnych máp a skúmania jednotlivých fotografií, hlavne ich reverzov (zadných strán). Na základe týchto zistení sa podarilo spresniť a doplniť doteraz známe informácie. Výstava ponúka návštevníkom okrem originálnych fotografií a digitálnych zväčšenín aj mapu, ktorá znázorňuje, kde bol ktorý ateliér situovaný a vizuálne vychádza z internetového portálu BAAT (Bratislavské ateliéry), špeciálne vytvoreného na účely propagácie a ďalšieho skúmania histórie fotografie v Bratislave. 

Výstava sa koná v Múzeu fotografie, v budove Stredoeurópskeho domu fotografie na Prepoštskej 4 v Bratislave. Výstava je súčasťou festivalu Mesiac fotografie 2018.

Vernisáž: 30. októbra 2018 o 16:30

Názov prímateľa
Martin Kleibl

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 472,00 €