Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

kultúrne KLBKO

Krátky opis
Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dielňa tvorivého divadla

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
09.11.2018

Popis projektu

Zámerom projektu Dielňa tvorivého divadla (ďalej len DTD) bolo cielené metodické pôsobenie na deti a mládež prostredníctvom divadla, umeleckého a pohybového prejavu. Týmto projektom sme chceli podporovať a rozvíjať ich kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie. Cieľom projektu bolo nadviazať na predchádzajúce dielne, v ktorých sme sa zamerali na všeobecnú divadelnú prípravu, rozšírili sme si obzory v oblasti scénografie a pod. Z iniciatívy účastníkov dielní vznikla potreba ďalšieho vzdelávania sa a rozvoja talentu v konkrétnych špecifických oblastiach  divadelnej tvorby. Počas realizácie projektu boli vytvorené podmienky na tvorivé stretnutia detí a mládeže z mesta Martin. Garantkou a zároveň lektorkou projektu bola Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD.

Názov prímateľa
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Celkový rozpočet:
7 370,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €