Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

ArtLAB

Krátky opis
Kreatívne workshopy predstavujú umelecké tvorivé experimenty a realizácie so zameraním na podporu kreativity - v oblastiach interaktivita, softvér, data. V lokálnom kontexte významne podporujú rozvoj tvorivosti a kreatívneho potenciálu mládeže.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kreatívne workshopy

Miesto konania / kraj
Trenčín / Trenčín

Termín konania
07.11.2018 - 15.11.2018

Popis projektu

Kreatívne workshopy reflektujú aktuálne trendy v oblasti kultúry umenia nových médií a digitálneho umenia. V lokálnom kontexte významne podporujú rozvoj tvorivosti a kreatívneho potenciálu mládeže. Projekt zároveň zvyšuje osobné kompetencie mladých ľudí pri príprave na umelecký i pracovný život. Pomáha prekročiť bariéry v oblastiach autorského i kolaboratívneho tvorivého výskumu a experimentov prostredníctvom „hry s technológiami a softvérom“. To všetko počas štyroch dni (formát 2x2) pod koncepciou a dohľadom profesionálnych lektorov a umelcov.

Názov prímateľa
TRAKT

Celkový rozpočet:
17 600,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €