Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

FestMlaDych 2018 celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Krátky opis
Cieľom súťaže a prehliadky je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. Dôležitou projektovou aktivitou je odborný seminár, ktorý plní funkciu edukačnej časti podujatia a je prínosom pre vedúcich, dirigentov i súťažiacich.
Fotogaléria
Názov podujatia
FestMlaDych 2018 celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Miesto konania / kraj
Dolná Súča / Trenčín

Termín konania
10.11.2018 - 11.11.2018

Popis projektu
Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
14 870,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €