Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Interpretačný cimbalový seminár a workshop

Krátky opis
Slovensko patrí k jedným z mála štátov vo svete, kde sa vyučuje koncertná hra na hudobnom nástroji - cimbal. Akadémia umení v Banskej Bystrici je jednou z dvoch vysokých škôl vo svete, ktorá umožňuje štúdium hry na tento nástroj. Prostredníctvom realizácie seminárov a workshopov sa budeme snažiť skvalitniť a rozšíriť znalosti študentov v oblasti ladenia cimbalu, jazzovej improvizácie, barokového typu cimbalu a v technike hry na príbuzný brnkací nástroj - citaru.
Fotogaléria
Názov podujatia
Cimbalový seminár a workshop

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
13.11.2018 - 18.11.2018

Popis projektu

Cieľom tohto projektu je motivácia študentov vysokých škôl, konzervatórií a žiakov základných umeleckých škôl, a tiež skvalitnenie úrovne výučby a hry na cimbale. Ďalším cieľom projektu je prezentovať hudobný nástroj cimbal na profesionálnej úrovni ako nástroj klasickej hudby. Vedľajším zámerom projektu je zviditeľnenie úspešnej pedagogicko-umeleckej aktivity pozvaných lektorov. Pre študentov Akadémie umení je dôležité neustále nadobúdať nové vedomosti a zručnosti.

Spoluúčinkujúcimi projektu Interpretačný cimbalový seminár a workshop budú renomovaný umelci. prof. Wilfried Scharf je rakúsky citarista. Pôsobí ako pedagóg na Anton Bruckner Privat Universität v Linzi. Ďalšie dostupné informácie na webovej stránke http://www.wilfriedscharf.at/. Prednášku o ladení cimbalu poskytne Mgr.art. Juraj Helcmanovský, ktorý vyštudoval hru na cimbale na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Absolvoval Stredné odborné učilište hudobných nástrojov v Hradci Králové (odbor ladenie a výroba klavírov). V roku 1990 bol na stáži vo firme Bösendorfer vo Viedni. Mgr.art. Marcel Comendant, cimbalový virtuóz a pedagóg na konzervatóriu v Bratislave, je absolventom Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je členom jazzového zoskupenia PaCoRa trio, etnojazzového kvinteta Bashavel a rôznych zoskupení klasickej hudby. Franziska Fleischanderl sa venuje historickej technike hry na psaltérium a hackbrett. Tieto nástroje sú predchodcami cimbalu. Špecializuje sa na hudbu obdobia baroka. Pôsobila ako pedagóg na Anton Bruckner Privat Universität v Linzi. Ďalšie dostupné informácie na http://www.wilfriedscharf.at/. Garantom projektu je doc. Viktória Herencsár, ArtD., cimbalová virtuózka, prezidentka Svetovej cimbalovej asociácie a pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ďalšie informácie na www.viktoriaherencsar.com.

Prínosom projektu bude najmä nadobudnutie nových technických a interpretačných zručností, rozšírenie znalostí v oblasti improvizácie v jazzovej a barokovej hudbe ako i získanie vedomostí v oblasti profesionálneho ladenia cimbalu. Vďaka prednáškam a workshopom vyššie spomenutých lektorov sa môžu účastníkom otvoriť nové možnosti využitia cimbalu a ich profesného uplatnenia sa vo svete hudby. Stretnú sa s umelcami, ktorí ich nepochybne budú inšpirovať a odovzdajú im svoje cenné skúsenosti a vedomosti. 

Názov prímateľa
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Celkový rozpočet:
7 370,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €